Case Centrum voor ontwikkelingsachterstand

‘We moeten onze krachten bundelen’, vonden klinisch genetici en kinderartsen in het WKZ. Zij vroegen het voorjaar 2018 mij als projectleider dit traject met hen vorm te geven. Startend met een heldere visie op zorg en samenwerken, heb ik van daaruit het project ‘Samen sterker voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand’ opgezet. Met een heldere projectstructuur is het gelukt om de vele medisch specialisten en paramedici van verschillende divisies te betrekken. Ook de professionals vanuit de regio zijn vanaf het begin van het project betrokken geweest. Er zijn stuurgroep, klankbordgroep, projectgroep en werkgroepen geformeerd, waarin is door velen bijgedragen aan de inhoud en vorm van deze nieuwe manier van werken. “Een project waarbij we over divisies heen de zorg gaan organiseren voor deze kwetsbare doelgroep”. Het resultaat is het Centrum voor ontwikkelingsachterstand. Samen met disciplines binnen én buiten het UMC Utrecht willen ze de oorzaak van de ontwikkelingsachterstand vinden en een multidisciplinair behandelplan maken. Maar ook als het team geen oorzaak vindt, bekijken ze wat de beste behandeling is. Het startpunt is de anamnese en het lichamelijk onderzoek door de kinderarts of de metabool kinderarts (gespecialiseerd in stofwisselingsziekten). Tegelijkertijd beoordeelt de klinisch geneticus of DNA-onderzoek zinvol is; hiermee zijn genetische aandoeningen steeds beter en eerder op te sporen.

Als projectleider van het project ‘Samen sterker voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand’, ben ik ontzettend trots en blij met de start van het Centrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. 

In een aantal maanden hebben we weten te realiseren dat de zorg voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand integraal wordt aangeboden. Medisch specialisten van verschillende divisies werken nu samen om de zorg voor deze kwetsbare doelgroep snel en op de juiste plek aan te bieden, door gezamenlijke triage, genetische vroegdiagnostiek en structurele afstemming. Dit alles gecoördineerd door een verpleegkundige en in samenwerking met verschillende professionals binnen het WKZ en de professionals in de regio. De officiële opening van het centrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand zal zijn op 16 april 2019.

Een mooi voorbeeld van patiëntgerichte zorg en zorgvernieuwing! 

Integraal en toekomstbestendig! 


@