Samen Sterker Eemland

Integraal Zorg Akkoord (IZA) van Regiobeeld, Regioplan en Transformatieplannen tot concrete activiteiten om de zorg te veranderen.

Samen Sterker Eemland


Een uitdagend proces met veel verschillende facetten!

In 2023 begeleidden Roos en Ria (Roos Mesman Phd en Ria Slingerland-Blom MBA) het netwerk Samen Sterker Eemland in de stappen vanuit het IZA. Om een goede basis te creëren voor toekomstbestendige zorg- en hulpverlening in de regio Eemland werd het traject van Regiobeeld naar Regioplan begeleid, de aanvraag en verantwoording Snelle Toets en de voorbereiding voor de Transformatieplannen.

Een traject wat met én door de collega’s vanuit de regio’s invulling heeft gekregen. In een strategiesessie in februari ’23 verkenden we wat het IZA voor Eemland zou kunnen betekenen. Daarin werd meegedacht over de vraagstukken en thema’s in de regio, als ook de aanvraag Snelle Toets. Tegelijkertijd werd input gegeven aan het Regiobeeld. Het Regiobeeld bestaat uit een basisbeeld dat inzicht moet geven in enerzijds de capaciteit en prestaties van de gezondheidszorg in de regio en anderzijds de prognoses en ontwikkelingen in zorgbehoefte en andere relevante aspecten van inwoners. Met de oplevering van het Regiobeeld in juni ’23 was de basis gelegd voor het Regioplan. In dit Regioplan worden de conclusies van het Regiobeeld over de gezondheidssituatie in Utrecht vertaalt in regionale opgaven, afspraken en oplossingen. Er werd een proces uitgedacht om het plan samen met de regio vorm te geven. Dit resulteerde in drie werksessies in september, oktober en november met meer dan 100 betrokken professionals (zorg- en hulpverleners) vanuit meer dan 50 verschillende organisaties, als ook inwoners en burgerinitiatieven uit de regio. De werksessies hadden als doel om gezamenlijk te bepalen welke kansen aangegrepen kunnen worden om Samen Sterker verder te versterken en nieuwe initiatieven te concretiseren, zodat ze echt verschil kunnen maken voor de inwoners in Eemland.

Samen Sterker Eemland

De kracht van de transformatie zit in het elkaar ontmoeten, kennen en samen de zorg- en hulpverlening anders vormgeven. Van preventie tot specialistische hulpverlening, van het voorkomen van hulp- en zorgvragen tot zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional wordt verleend. Met de energie en betrokkenheid in Eemland werd concreet meegedacht over de invulling van het Regioplan en waar professionals zich op kunnen richten de komende jaren! 
In het Regioplan staan de belangrijkste gezamenlijke opgaven die met prioriteit opgepakt moeten worden: een richtinggevend document voor Samen Sterker Eemland en de domein overstijgende samenwerking. Er is in het Regioplan ook beschreven op welke manier ze dat met elkaar gaan organiseren.

 


 

Inzage in het Regioplan MNL (subregio Eemland).
Samengevat in een visual

Tevens is de Snelle Toets goedgekeurd en heeft verantwoording op de gestelde KPI’s plaatsgevonden. Ook benieuwd naar: zie dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Tijdens het symposium op 24 maart 2024 droegen we de programmamanagementrol over aan de ‘vaste programmamanager’ Willemien de Graaf. Daarmee heeft het netwerk zich afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld tot een stevig netwerk met goede samenwerking, relaties en afspraken om de het welzijn van de inwoners in Eemland te vergroten. 
Post | Feed | LinkedIn

 

Samen Sterker Eemland
Samen Sterker Eemland
@