Themagroepen Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Themagroepen Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Binnen het Kenniscentrum en de NIK wordt een professionaliseringsslag gemaakt om kennis en kunde te delen, huidige hiaten in de zorg te signaleren en opgedane inzichten en vernieuwingen te borgen. Ria Slingerland-Blom heeft samen met Jeroen van der Velden en Mara Stiphout een infrastructuur ontwikkeld om valorisatie van kennis binnen het Kenniscentrum te faciliteren. Een interessant traject met een nieuwe themagroepenstructuur als uitkomst. 

Doel
Om continu de allerbeste kinderpalliatieve zorg te kunnen leveren is het doel van het Kenniscentrum om op korte termijn een duurzame en actieve stroom van kennisuitwisseling en -ontwikkeling tussen de praktijk, beleidsmakers, onderzoekers en het veld van betrokken stakeholders rond kinderpalliatieve zorg vorm te geven.

Themagroepen
Om dit doel te bereiken worden er themagroepen gecreëerd die een nieuwe infrastructuur vormgeven om elkaars kennis te delen, te innoveren, ervaringen en best practices tot beleid om te vormen en landelijk beleid tot uitvoering te brengen.

Themagroepen Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Werkwijze
De themagroepen werken vraag gestuurd, hebben een tijdelijk (projectmatig) karakter en worden gevormd door ‘experts’ op het desbetreffende thema. De thema’s worden, aan de hand van selectiecriteria, uit zowel de praktijk* als uit landelijke (beleids-)ontwikkelingen gedestilleerd. Daarmee vormen de themagroepen een onmisbare schakel tussen regionale en beleidsmatige kennisstromen. Per thema worden via een ‘project structuur/projectmatige aanpak’ doelstellingen, resultaten en een planning geformuleerd. De oplevering is altijd concreet en afgebakend. Het ‘werkwijze stappenplan’ biedt houvast tijdens het proces. Voor het coördineren, faciliteren en implementeren van het advies van de themagroepen wordt een themacoördinator aangesteld. 

Borging
Om de bijdrage van themagroepen te borgen worden de ontwikkelingen gemonitord en de uitkomsten vastgelegd. Zo wordt inzichtelijk gemaakt of er valorisatie optreedt. Eveneens wordt de inzet van themagroepen jaarlijks geëvalueerd om vast te stellen of dit een duurzame en actieve stroom van kennisuitwisseling en -ontwikkeling oplevert.

NIK, KCT, opleidingscoördinatoren, ouders, patiëntenverenigingen en onderzoekers

Link naar artikel:
Themagroepen dragen bij aan verbeteren kinderpalliatieve zorg 

 

 

“Dank voor de fijne samenwerking bij het opzetten van de methode ‘Themagroepen’ voor het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. In onze samenwerking heb ik je ervaren als een prettige en open-minded sparringpartner, een goede gespreksleider die overzicht weet te houden en een strategisch denker die plannen op abstractieniveau terug weet te vertalen naar concrete stappen voor de praktijk. Daarnaast heb je me al coachend veel zelfvertrouwen gegeven gedurende het gehele proces.

Ook vanuit het gehele Kenniscentrum zijn we zeer tevreden over zowel het gehele proces als het eindresultaat. Het was de tweede keer dat je ons zeer succesvol hebt ondersteund bij de ontwikkeling en implementatie ven een innovatief project. We hopen in de toekomst nog vaker met je samen te mogen werken!”

 

Hartelijk dank, mede namens Meggi Schuiling-Otten (bestuurder),

Mara van Stiphout

beleidsmedewerker

@