Strategievorming is een continu proces van de juiste koers zoeken en uitzetten, waarbij leiderschap gevraagd wordt. Zicht op dat wat speelt binnen en buiten de organisatie en dat wat nodig is om de organisatie verder te brengen en hoe daar als bestuurder/manager een goede rol in te pakken. Daarnaast is persoonlijk leiderschap de sleutel om zowel jezelf als anderen in hun kracht te zetten. 

Het in kaart brengen van de uitdagingen en ontwikkelingen en een helder beeld schetsen van de huidige situatie vormen in mijn aanpak de basis. Daarna onderzoeken we dromen en ambitities om de route van de organisatie te bepalen. Met als doel een levensvatbare en gedragen strategie waarmee uw organisatie de toekomst aan kan. Niet alleen op papier, maar het ook daadwerkelijk realiseren.


 In een beeld van dromen naar doen kunnen we bij strategievorming een stappenplan maken van:

STRATEGIEVORMING
STRATEGIEVORMING
STRATEGIEVORMING
STRATEGIEVORMING
@