Door ervaring in verschillende posities in de zorg en kennis van de verschillende disciplines ben ik een gesprekspartner voor bestuurders, (medisch) specialisten, managers en externe partners. Mijn aanpak is open, veelzijdig en positief. Ik denk graag buiten kaders en in mogelijkheden.

Het trainen en coachen van teams en individuen richt zich dan op ‘waar staan we’, ‘waar willen we naar toe’ en ‘wat vraagt dat van mij en het team?’ Dit geeft mij de mogelijkheid om veranderprocessen binnen de organisatie te versnellen.

Soms zijn vaardigheden nodig, soms is vooruitgang gebaat bij teambuilding en inzicht in elkaars kwaliteiten en eigenschappen en de ontwikkeling daarvan. En vanuit ervaring zie ik vaak dat een combinatie van verschillende factoren nodig is.

Dergelijke teamcoachingsprogramma’s ontwerp ik specifiek voor het betreffende team. Graag werk ik met managementgames om inzicht in bestaande patronen snel te verhelderen. Duiding van dat wat er leeft, geeft vaak versnelling in het bouwen aan het team en onderlinge samenwerking.


TRAINING & COACHING
TRAINING & COACHING

Vitaal leiderschap: waar sta je voor, welke invloed heb je?
Waar kan je leiderschap inzetten en vergroten? Wat speelt er in de organisatie…en extern? Hoe is je eigen veerkracht en energiebalans? En hoe breng je dit alles samen in jou als mens en in de functie die je hebt?

Door inzicht te krijgen in wie je bent en waar je staat, wat je kwaliteiten en vaardigheden zijn kan je jouw potentieel optimaal benutten. Vanuit eigen ervaring en opleidingen rondom leiderschap weet ik je uit te dagen om een succesvol leider te zijn! 

Leiderschapscoaching: voor zowel individuen als teams. Verdiepen in dat wat speelt in de context buiten de organisatie en de ontwikkelingen in de organisatie, de ambitie van de organisatie, wie je bent als persoon in het gehele systeem met je eigen kennis, kunde en vaardigheden, persoonlijke eigenschappen, achtergrond en kwaliteiten.

Trainen van vaardigheden: samenwerken, veranderkunde, teamontwikkeling, project en programmamanagement. 

Teamontwikkeling: door inzicht te creëren in o.a. de teamsamenstelling, rollen en kwaliteiten de samenwerking bevorderen. Hierdoor kunnen elkaars talenten en vaardigheden beter benut worden. En de diverse kwaliteiten van een ieder in het team kunnen optimaal ingezet worden om daarmee het potentieel van het team verder te ontwikkelen.  

Inzet van games: geeft handvatten door met en van elkaar te leren. Ervaren blijkt vaak meer te doen dan alleen erover praten. Met de inzet van games creëren we inzicht, plezier, energie, versnelling maar ook wrijving en frustratie waardoor patronen en gewoonten inzichtelijk worden. Vanuit deze ervaring maak ik met het team plannen en acties om het geleerde in de praktijk in te zetten.  

TRAINING & COACHING
@