REFERENTIEPROJECTEN

I Strategie
Begeleiding van strategieontwikkeling en visievorming
Fusiebegeleiding bestuurders en vormgeven ondernemingsplan met directieleden voor de nieuw op te richten organisatie
Begeleiding van samenwerkingstrajecten en fusies in de zorg
Begeleiding kernwaardetraject; van strategie en terminologie naar uitvoering en betekenis geven aan deze kernwaarden in het primaire proces
Begeleiding vakgroepvorming medisch specialisten bij fusie

 

I Organisatieontwikkelings en verandertrajecten
Analyse topstructuur en doorontwikkeling zelfsturing zorginstelling
Vormgeven reorganisatieplan V&V en Ziekenhuis gebaseerd op specifieke regionale problematiek
Herinrichting 1e managementlaag van samenwerkende V&V-instellingen
Begeleiden van directeuren en managers bij veranderopgave grote zorginstelling (kliniek en ambulant)
Opstellen van een organisatieontwikkelplan voor GGZ-instelling
Begeleiding van Bedrijfsvoeringsmanagement bij hun veranderopgave

 

I Dagvoorzitter
Begeleiden van werkconferenties met management en medisch specialisten in algemeen ziekenhuis
Dagvoorzitter academisch centrum bij gezamenlijke bijeenkomst in het kader van samenwerking (medisch specialisten)
Dagvoorzitter en moderator bij werksessies, symposia en congressen
I Interim, project- en programmamanagement
Projectleider KinderComfortTeam Utrecht, Prinses Maxima Centrum en Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Projectleider Centrum voor Ontwikkelingsachterstand WKZ
Projectleider Transitie Verpleegkundige Professie in algemene ziekenhuizen en GGZ instellingen
Interim Functiedifferentiatie St. Antonius Ziekenhuis
Procesmanager nieuwbouw ziekenhuis. Verbinden van professionals in het brede programma om te komen tot een nieuwe organisatie, zowel qua gebouw als qua werken en organiseren van de zorg
Interim Programmamanager verpleegkundigen 2020
Projectleider academisch ziekenhuis bij het herinrichten zorgpad voor specifiek patiƫntengroep

 

I Training en coaching
Workshops samenwerken, leren en ontwikkelen en leiderschap
Workshops zelfsturing en begeleiden van games rond dit thema
Leergang verandermanagement
Begeleiding van diverse spelsimulaties: leiderschap, samenwerken, procesoptimalisatie
Opzet en uitvoering van leiderschapstraining voor de opleiding Managers in Zorg (MiZ)
Opzet en uitvoer van teamtrainingen
Coachingsopdrachten voor individuen in diverse organisatie (gemeente/gezondheidszorg)
Ontwerpen en uitvoeren van leiderschapstrajecten
@