Referenties

Organisaties waar ik bij betrokken ben (geweest):

Mijn team ‘verpleegkundige toekomstbestendige zorg’ heeft een inspirerende training gevolgd. De training sloot mooi aan op onze vraag en behoefte. Er was veel aandacht besteed aan de voorbereiding en Ria is laagdrempelig en toegankelijk, te benaderen voor vragen. We hebben meer geleerd over elkaars kwaliteiten en hoe we die beter kunnen inzetten. Daarnaast ook een communicatiemodel besproken waarmee we nu heel concreet aan de slag kunnen.

Sanne Jacobs – Boshuizen
Medewerker Franciscus Academie Rotterdam

Eind 2018 hebben wij als MT onder energieke begeleiding van Ria Slingerland ons tijdens een tweedaagse gebogen over de strategie voor 2019. Dankzij de vakkundige en doelgerichte aanpak van Ria, waarbij zij de koers niet uit het oog verloor, hebben we richting en ondersteuning gekregen bij het bepalen van de strategie voor 2019 welke nu als fundament dient en waar we volgens op voort borduren.

Managementeam UWV Uitkeren Breda

Fijn schakelen met jou! Mooi dat jij als projectleider niet alleen richt op uitvoering acties, monitoring etc, maar ook heel scherp de politiek en bewegingen in de gaten houdt. Superbelangrijk.

Janneke Brink-Daamen
Lid raad van bestuur

Ik heb het erg leuk gevonden om met jou kennis te maken en heb in de samenwerking veel van jou gehoord m.b.t. de transitie en geleerd. Ik vond de samenwerking erg prettig en inspirerend, dank hiervoor.

Anna van den Bosch
Teammanager poli chirurgie,orthopedie en plastische chirurgie

Jouw rol heeft een essentiële bijdrage geleverd aan het zo snel succesvol opzetten en implementeren van het comfort team. Knap hoe je op een uiterst plezierige wijze, iedereen aangehaakt houdt en aanspreekt waar nodig. Je hebt zowel goed overzicht als een goed gevoel voor relaties!
Heel veel succes weer met je volgende klussen en ik hoop dat we elkaar weer tegenkomen.

Wouter Kollen
Clinical Director Quality of life, Prinses Màxiama Centrum

Jij bent een heel fijn persoon om mee samen te werken. Jij inspireert en motiveert mij om verder c.q. vooruit te kijken (out of the box). Daarnaast laat je mij nadenken waarom ik zaken wel of niet doe (bewustwording). Je kan goed luisteren en aanvoelen. Daarnaast geef je zeer bruikbare tips die ik meteen kan toepassen. Ook geef je interessante links en filmpjes met achtergrond informatie.

Kortom, je bent een top coach waar je op kan bouwen en vertrouwen!

Daniëlle (D.J.) Blijleven
Hoofd Secretariaat
Amethist verslavingszorg

Dank voor je open, frisse vizier en betrokkenheid bij deze operatie!

Céline

Dank voor de fijne samenwerking en de power/push die jij in je hebt om verschillende processen aan te zwengelen. Ik waardeer je inzet heel erg en heb heel wat van je aanpak mogen/kunnen leren.

Barbara

Ik vond het een groot plezier om met je samen te werken!!! Je enthousiasme was aanstekelijk en iedereen kon altijd rekenen op je volle inzet, een positieve insteek en de drive -om met geloof in het project- iets moois neer te zetten!. Ik hoop je natuurlijk in het kader van je PMC-werkzaamheden daar weer tegen te komen!

Diane Smits
(WKZ)

De kennis en energie van Ria Slingerland heeft het project binnen ons ziekenhuis op het juiste niveau gebracht. Van een plan op papier is een beweging in gang gezet die onomkeerbaar is.

Ellerieke Veenendaal,
manager Kliniek bij Meander MC

Het was leuk om de afgelopen maanden met je op te trekken. Je bent een motiverende en stimulerende kracht geweest. Je hebt ons goed ‘bij de les’ gehouden… Hopelijk tot ziens en veel succes verder in je werk!

Minke Schrijver

Dankjewel voor je positieve, energieke en constructieve bijdrage aan het proces. Knap hoe je als buitenstaander wel de verfrissende blik had maar toch voelde alsof je een van ons was.

Martine

Ik heb Ria leren kennen als een gedreven, energieke en professionele adviseur. Bijzonder waardevol is de wijze waarop zij haar kennis over organisatie ontwikkeling en mensenkennis om kan zetten naar praktische handvaten die meteen effect hebben op het resultaat. Haar werkwijze is ‘to-the-point’ en met veel oog voor de omgeving. Tot slot straalt het plezier wat zij heeft in het werk af op (bijna) iedereen waar ze mee werkt. Kortom een erg gewaardeerde collega!

Jorien de Nijs
Programmamanager Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis

Op verzoek begeleidde Ria een team-up bijeenkomst tussen twee verschillende stafafdelingen. We hadden al een idee van hoe we dit vorm wilden geven en wat de belangrijkste pijnpunten zouden kunnen zijn. Bij de voorbespreking was het heel fijn om te merken dat Ria na even goed luisteren snel doorhad wat de bedoeling was. daarnaast kwam ze met zinvolle suggesties over organisatie, inhoud en vorm. We waren onder de indruk van hoe ze de middag introduceerde, en in goede banen leidde, en samenvatte. Hierdoor voelde iedereen zich gehoord en vrij om input te leveren. Na deze middag lag er een duidelijk plan voor concrete vervolgstappen op de werkvloer. Ria is sociaal vaardig, ervaren en een fijn mens, dat maakt dat je graag met haar (mee)werkt. Haar bijdrage vooraf, tijdens, en na deze teammiddag had een hele duidelijke meerwaarde.

Dr. K.D. Lichtenbelt
Klinisch Geneticus

Ria Slingerland heeft in 2018 als projectleider op zeer goede wijze de totstandkoming van het Centrum voor Ontwikkelingsachterstand in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ, UMC Utrecht) geleid. Het is haar gelukt medisch specialisten en andere zorgprofessionals vanuit talloze disciplines te laten samenwerken om met elkaar de diagnostiek én behandeling van kwetsbare kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand stevig neer te zetten. Hierin is ook de transmurale samenwerking met andere ziekenhuizen en zorginstellingen meegenomen. De belangrijkste talenten die Ria hiervoor heeft ingezet zijn haar oprechte interesse en passie voor het onderwerp, haar motivatie voor procesoptimalisatie, het experiment en ondernemerschap, de kracht om partijen te verbinden en de gelijkenissen tussen partijen te benadrukken, en haar instinct voor de mate van sturing en mandaat die nodig is. Alle actief betrokken professionals kijken met enthousiasme terug op het project en kijken nu met trots naar het inmiddels gerealiseerde centrum.

Michiel
Kinderarts, klinisch epidemioloog
Hoofd Cluster Algemene en Sociale Kindergeneeskunde
Divisie Kinderen, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht

Dank voor de fijne samenwerking bij het opzetten van de methode ‘Themagroepen’ voor het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. In onze samenwerking heb ik je ervaren als een prettige en open-minded sparringpartner, een goede gespreksleider die overzicht weet te houden en een strategisch denker die plannen op abstractieniveau terug weet te vertalen naar concrete stappen voor de praktijk. Daarnaast heb je me al coachend veel zelfvertrouwen gegeven gedurende het gehele proces. Ook vanuit het gehele Kenniscentrum zijn we zeer tevreden over zowel het gehele proces als het eindresultaat. Het was de tweede keer dat je ons zeer succesvol hebt ondersteund bij de ontwikkeling en implementatie van een innovatief project. We hopen in de toekomst nog vaker met je samen te mogen werken!

Mara van Stiphout
beleidsmedewerker Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Referenties zorgindicatiemodel

Het zorgindicatiemodel brengt op een verpleegafdeling een eenduidige taal. Zo werd er eerst gesproken in termen als druk of niet druk. Het model biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan over wat je werk beïnvloed en wat het druk maakt.
Is het daadwerkelijk de zorg aan bed of komt het door verstoringen daaromheen? Door een eenduidige manier van meten, werd het ook meer een eenduidige manier van beleving.

Engeline Plaggenmarsch – Bremmer
Programmamanager Verpleegkundigen Nieuwe Stijl 2020

Het model heeft inzicht gegeven in de patiëntenpopulatie bij ons op de afdeling maar ook welke overige factoren onze werkdag bepalen. De werklastcomponenten hebben ons inzicht gegeven dat we bepaalde dingen organisatorisch anders moeten inrichten.

Marie-louise Haveman
Coördinerend verpleegkundige (verpleegkundige plus educatie)
Urologie & Gynaecologie

@