REFERENTIEPROJECTEN

I Strategie
Begeleiding van strategieontwikkeling en visievorming
Fusiebegeleiding bestuurders en vormgeven ondernemingsplan met directieleden voor de nieuw op te richten organisatie
Begeleiding van samenwerkingstrajecten en fusies in de zorg
Begeleiding kernwaardetraject; van strategie en terminologie naar uitvoering en betekenis geven aan deze kernwaarden in het primaire proces
Begeleiding vakgroepvorming medisch specialisten bij fusie

 

I Organisatieontwikkelings en verandertrajecten
Analyse topstructuur en doorontwikkeling zelfsturing zorginstelling
Vormgeven reorganisatieplan V&V en Ziekenhuis gebaseerd op specifieke regionale problematiek
Herinrichting 1e managementlaag van samenwerkende V&V-instellingen
Begeleiden van directeuren en managers bij veranderopgave grote zorginstelling (kliniek en ambulant)
Opstellen van een organisatieontwikkelplan voor GGZ-instelling
Begeleiding van Bedrijfsvoeringsmanagement bij hun veranderopgave

 

I Dagvoorzitter
Begeleiden van werkconferenties met management en medisch specialisten in algemeen ziekenhuis
Dagvoorzitter academisch centrum bij gezamenlijke bijeenkomst in het kader van samenwerking (medisch specialisten)
Dagvoorzitter en moderator bij werksessies, symposia en congressen
I Interim, project- en programmamanagement
Projectleider KinderComfortTeam Utrecht, Prinses Maxima Centrum en Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Projectleider Centrum voor Ontwikkelingsachterstand WKZ
Projectleider Transitie Verpleegkundige Professie in algemene ziekenhuizen en GGZ instellingen
Interim Functiedifferentiatie St. Antonius Ziekenhuis
Procesmanager nieuwbouw ziekenhuis. Verbinden van professionals in het brede programma om te komen tot een nieuwe organisatie, zowel qua gebouw als qua werken en organiseren van de zorg
Interim Programmamanager verpleegkundigen 2020
Projectleider academisch ziekenhuis bij het herinrichten zorgpad voor specifiek patiëntengroep

 

I Training en coaching
Workshops samenwerken, leren en ontwikkelen en leiderschap
Workshops zelfsturing en begeleiden van games rond dit thema
Leergang verandermanagement
Begeleiding van diverse spelsimulaties: leiderschap, samenwerken, procesoptimalisatie
Opzet en uitvoering van leiderschapstraining voor de opleiding Managers in Zorg (MiZ)
Opzet en uitvoer van teamtrainingen
Coachingsopdrachten voor individuen in diverse organisatie (gemeente/gezondheidszorg)
Ontwerpen en uitvoeren van leiderschapstrajecten

CV Ria Slingerland-Blom

WERKERVARING

I 2018 – heden
Organisatieadviseur en owner Slingerland Advies & Management
Vanuit mijn management en advieservaring adviseer ik organisaties bij samenwerkings-, ontwikkel- en veranderingsvraagstukken. Met passie voor leiderschap, leren en ontwikkelen combineer ik inhoudelijk advies met directe begeleiding en coaching. Daarnaast geef ik als projectleider en interim-manager ook nog geregeld leiding en houd ik van ondernemen.

I 2011 – 2018
Twynstra Gudde
Senior Adviseur Zorg
Als senior organisatie adviseur hield ik mij bezig met samenwerkingsvraagstukken, veranderkunde, strategie en leiderschap. Naast het uitvoeren van opdrachten was ik mede verantwoodelijk voor de omzet en functioneren van het team Gezondheidzorg binnen Twynstra Gudde.

I 2010 – 2011
Dale Carnegie Training, Hawkes Bay, New Zealand
Sales, Business Consultancy en Training

I 2009 – 2010
Conclusion Advies en Management, Utrecht
Adviseur en Interimmanager

I 2005 – 2009
BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam
Clustermanager Interne Geneeskunde, Longziekten en Transferunit

I 2001 – 2005
Diakonessenhuis Utrecht
Afdelingshoofd Interne Geneeskunde

OPLEIDINGEN

I 2006 – 2008
Master of Business Administration (MBA)

I 2004
Post HBO Register opleiding tot Trainer

I 2005
Post HBO Register opleiding tot Coach

I 2000 – 2002
Hoger Management voor de gezondheidszorg

I 1996 – 2000
HBOV-i

CURSUSSEN

Leiderschapsprogramma Twynstra Gudde (Young Call)
Beïnvloedend leiderschap
Training Veranderkunde en Strategisch Omgevings Management
Intern opleidingsprogramma Twynstra Gudde (TOP)
Spelleiderstraining, Twynstra Gudde
Leiderschapsprogramma, LMF, Nederland/Nieuw-Zeeland

Salestraining, Dale Carnegie, Nieuw-Zeeland
Leiderschapstraining voor managers, Dale Carnegie, Nieuw-Zeeland
Dale Carnegie Course: Effective communication, Human Relations
and Skills for success
Ondernemingsraad Diakonessenhuis, trainingen SBI

@